måndag 18 januari 2010

Veckoblad 2


Lördagen den 16 januari . I morse var min temp normal 36.5 och hostan hade minskat fast PEF är ännu lite lägre än normalt. Jag har varit inne hela dagen och följt, hur sök-och räddnings-grupperna börjar samlas till Haiti, och olika länder gör sina insatser för att hjälpa till i ganska så svårt läge. Förstås kan man säga att byggnaderna där hade behövt renoveras redan flera år sedan. Men det skulle inte hjälpa mycket när det är epicentrum till en väldig jordskalv. På sätt och vis när man läser om Haiti, blir man intresserad om det, och det ständiga seansaktiga skröplighetsskrytandet – det är väl också en förmåga att alltid vara allra skröpligaste och allra fattigaste. Det kan vara en illusion, ett slags fjäll i ögat som ej går att ta loss. Ett tankesätt i världen. Jag anser att där finns där mycket goda möjligheter att skapa en rejäl paradisö. Men obligatorisk ( gratis) folk skola till alla ska det bli i efterloppet, när rehabilitation tar sin fart. Möjligen kommer vi att prata om skalvet i Caritas nästa vecka, så det är bättre att samla ORDFÖRRÅD för en naturkatastrof som en jordbävning.

En annan sak som vi kanske länge talar om där i Caritas, det är ödet av Nancy Tavsan. Hennes begravning var i går i den syrisk ortodoxa kyrkan.

Fredagen den 15 januari. I dag skulle folket, en del av Caritas , åka till en verksamhetsenhet som hör till MV (migrationsverket). Resten stannar där i Hjällbo. Det skulle vara bakdag i dag som det var innan julen alla fredagar, men det vet jag nu inte om man bakar där. Därför att bakningar görs på vete, har jag haft fredagen som en dag för arbetssökning. Jag är ganska allergisk till vetemjöl även i luften som vetedamm. Jag brukar skriva artiklar eller vara med när en del av Caritas gruppen besöker Hammarhus och där hjälper till med att servera kaffe och bulla eller småbröd till klienter som samlas till ett festligt program t ex musik och sång. Innan julen har man sjungit Luciasånger, julsånger och allsång. De hade eget sånghäfte där med stora fina bokstäver och röda pärm. Personalen tar rullstolgängen runt bordet och det är fint. Men idag blir det ännu inte Hammarhusbesök heller. Denna vecka har varit inskrivningar till vårtermin och folk droppar in. Några lektionstimmar har man haft och några individer har fått korta lektioner enligt individuella språkproblem i sidosalar. Tjugundedagjul Knut var det också och sista juldekorationer togs ner igår. Flera poliserna med vita bilar cirkulerar i Angered, Hjällbo etc. De har börjat ta nya patrulluppgifter här för året 2010 och det känns bra.

Torsdagen den 14 januari. Det blev feber för dagen och rethosta, nysningar och snuva, så att jag stannade hemma och hoppar bara att det inte skulle vara pandmi, bara någon vanlig förskylningsvirus. Dessa viruser är så många att det går inte gissa vilken av dom det nu är. febern gör också trötthet , så vilar jag ofta och mittimellan skriver artiklar till bloggar eller hemsida. Man brukar säga att lök i mjölk är en bra slemlösande medel. Så kokar jag löksoppa nästan dagligen . enligt Caritas plan skulle sjuksköterskan Christina ha kommit på förmiddagen till Caritas för att prat om några ämnen som gruppen vill höra av. Jag själv hade föreslagit ämnen lunga, PEF-mätningar för att motivera till rökstopp de sista som ännut röker så intensivt. Någon av praktikanter har slutat att ko mma dit p g a så mycket rökare. Det finns bara ett rum man samlas i och om över 20-0 % av folk röker i kedjor så blir det påverkan av rök, fast cigarretten tas på balkong bakom fönstret. Särskilt sådana som jag som aldrig har rökt och har ändå problem med lungvolym p g a allergier, blir utsatt också. Några faktiskt kämpar hårt för att stoppa rökning, men lyckas inte. med plåster eller tuggumi blir det enbart mer nikotin i blodet och mer kostnader för rökning. Därför rekommenderade till föreläsnings ämnet lunga/PEF.

Onsdagen den 13 januari . I går fick jag faktiskt kanske för kallt luft till lunga och idag hade jag lite mindre PEF-värde och hosta och stannade hemma på morgonen. Men på eftermiddagen kände jag mig så bra att jag åkte till Caritas. ( Men på kvällen blir jag mer snuvvig. Hur ska det bli i morgon?)

I Caritas tittade man en film om Hammarkullen. Jag bytte till annonstavla en lista av svenska ord, som hör till gruppen Familj och släkt. Det var ämne, som vi hade i alla Trappan-grupper just innan julen. Så det börjar vara snart dags att repetera alla dessa släktord:

http://www.rotter.se/ordlista.htm

en far, fadern (Pl. fäder, fäderna). Fader är en äldre form för FAR, alltså detsamma som PAPPA.

en mor, modern (Pl. mödrar, mödrarna). Moder är en äldre form för MOR, alltså detsamma som MAMMA.

en syster, systern (Pl. systrar, systrarna). Din SYSTER är en flicka eller en kvinna som har samma föräldrar som du själv. STORASYSTER, LILLASYSTER .

en bror, brodern (Pl. bröder, bröderna). Din bror är en pojke eller en man som har samma föräldrar som du själv. STOREBROR, LILLEBROR.

ett barn, barnet ( Pl. barn, barnen) . Mitt BARN är min son eller min dotter.

ett barnbar, barnbarnet. Ett BARNBARN är barn till en persons son eller dotter.

en son, sonen, (Pl. söner, sönerna) . En SON är en pojke eller en man som en person är mamma eller pappa till.

en dotter, dottern, (Pl. döttrar, döttrarna). En DOTTER är en flicka eller en kvinna som en person är mamma eller pappa till.

en sonson, sonsonen (Pl. sonsöner, sonsönerna)

en sondotter, sondottern;(Pl. sondöttrar, sondöttrarna)

en dotterson, dottersonen (Pl.dottersöner, sottersönerna)

en dotterdotter, dotterdottern,( Pl. dotterdöttrar, dotterdöttrarna)

farfar, farmor, farbro, faster,

morfar, mormor, morbror, moster,

KUSINER , brorson, brordotter, systerson, systerdotter,

SYSSLINGAR: (Dina sysslingar är barnen till din pappas eller mammas kusiner)= småkusiner, annat ord för sysslingar, används särskilt i Svenskfinland.

BRYLLINGAR , barn till sysslingar; annat ord är fyrmänningar.

PYSSLINGAR, barn till bryllingar; annat namn är femmänningar.

en man, mannen (Pl. män, männen); en make, -n(Pl. makar, makarna). MAKE är ett annat ord för den man som en person är gift med.

en fru , frun (Pl. fruar, fruarna); en maka-n (Pl. makor, makorna); en hustru, n, hustruer, hustruerna). MAKA är ett annat ord för FRU, alltså till en kvinna som en person är gift med

ett bröllop, et; (Pl. bröllop, bröllopen). BRÖLLOP firar man när man gifter sig. Då har man först en VIGSEL och sedan en FEST.

en brudgum, brudgummen (Pl. brudgummar,-na). En man kallas BRUDGUM den dag då han gifter sig.

en brud, bruden, (Pl. brudar, -na). En kvinna kallas BRUD den dag då hon gifter sig. BRUD är också ett vardagligt ord för ung kvinna.

gift / ogift; att gifta sig

förlovad Om två personer är förlovade, så har de kommit överens om att gifta sig och har gett varandra förlovningsringar. (FÖRLOVNING)

en fästman-fästmannen ( Pl. fästmän, fästmännen). En flickas FÄSTMAN är den pojke som hon vill leva ihop medoch kanske gifta sig med.

en fästmö, fästmön (Pl. fästmör, fästmörna). En pojkes FÄSTMÖ är den flicka som han vill leva ihop medoch kanske gifta sig med.

svärföräldrar (Pl.) . Dina SVÄRFÖRÄLDRAR är din frus eller mans föräldrar.

en svärmor. Din SVÄRMOR är din frus eller mans mamma.

en svärfar. Din SVÄRFAR är din frus eller mans pappa.

en svåger, svågern (Pl. svågrar, svågrarna). Din SVÅGER är antingen din frus eller mans bror eller din systers man.

en svägerska, svägerskan (Pl. svägerskor, svägerskorna). Din SVÄGERSKA är antingen din frus eller mans syster eller din brors fru

sonhustru (svärdotter)

styvmor, styvfar, styvbarn, styvdotter, styvsonetc.

pojke, flicka, man, kvinna

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Tisdagen den 12 januari 2010.

I dag var ännu kallare på morgonen. Över -10 grader. Jag gick till fots till Caritas . Det tog 1 tim 10-15 minuter. Att stiga upp till Hammarkullens berg gjorde mig rätt svettig mitt i kylan så att ett tag måste jag ta av vantar och mössa och halsduk, så varmt det var. Himmlen var klar och vacker. Solen kom upp bara därefter när jag hade kommit fram. Dit droppar in elever som registrera sig. Någon språktimme har man haft också redan. Men mestadels träffas folk efter den långa semestern och det är mycket att tala och berätta. Det är så rikligt snö på balkong att man började fundera hur man kunde avlägsna det. Nästan skulle man köpa snöraka eller snöskyffel och några verktyg att bryta is. Viljan att hjälpa är större än beredskapen för snö- och töväder.

Jag klistrade till tavlan en liten lapp omn grammatik: “ORDKLASSER och SATSDELAR” .

I lappen uppräknade jag alla ORDKLASSER:Substantiv, pronomen, adjektiv, prepositioner, adverb, konjunktioner, interjektioner, räkneord.—-Om man bildar med hjälp av enstaka ord SATSER , så får man MENINGAR. Om man analyserar sådana satser (meningar), så kan man skilja SATSDELAR: predikat, subjekt, objekt , adverbial, attribut, preikatsfyllnad (predikativ) . Alla satsdelar har en särskild funktion. Bara verb kan fungera som predikat.

FLER VINTERORD:

Dagens GöteborgsPosten berättade några nyheter om vinterväder och i detta samband förekom följande ord. (Från text av G. Skoog, J. Höglund) “Skärgården i fast ISGREPP

ISEN ligger i älvarna och mellan öarna i Göteborgs skärgård.___ Läkarbåten kunde inte nå Brännö, och Kornhalls färja väntar på större ISBRYTARE. Två timmar efter midnatt hade ISBRYTAREN Uttern brottat bort ISEN i en RÄNNA. Problemet var att de LOSSADE ISFLAKEN inte kunde försvinna nerströms mot havet, eftersom hela den vattenvägen är ISTÄCKT. Uttern fastnade… (Två brandmän med en tamp drog sedan fartyget till land via en grävmaskin) Uttern hann inte få bort ISEN vid älvkanterna, vilket innebär att Kornhälls färja fortfarande inte har kontakt med asfalten. En ny större ISBRYTARE kommer snart. …( körs via landsvägen, 30 ton tung) – Ute vid Saltholmen skiner solen, SNÖN är BLÄNDVIT och det är ISKALLT i vinden…. Båten far ut i ISSÖRJAN, vänder ut mot havet och försvinner…S. Bolaget har kört upp RÄNNOR i ISEN mellan öarna. Det mullrar när båten kör genom ISMASSORNA. – Mellan öarna ligger ISEN cirka en decimeter tjock, med ISSÖRJA i RÄNNOR och RÅKAR. Tunn NYIS dämpar vågorna från Onsalahalvöns sydliga spets —Havets yttemperatur låg på minus 0,64 grader…Men tio meter under ytan var det plus sex grader.Den tillfälliga ambulansbåten är på väg mot S. skärgården. Om ISEN gör det svårt att lägga till kan helikopter tillkallas…

(Text av Ulf Nyström) SNÖ och KYLA sätter stopp för tågtrafiken, ett par inställningar, många kraftiga förseningar. Problem med vissa tågtyper beror främst på att det samlas mycket SNÖ och IS (20-30 ton IS under TÅG) så att korglutningssystemen slutar fungera och att reparationer tar längre tid. De 30 år gamla motorvagnarna har drabbats av läckor i kylvatten och tryckluftssystemen medan de nya har problem med motorkylningen… Flera nyaste tåg ersätts av loktåg. — All persontrafik norr om Boden stölls in om det blir under -35 grader. Tågstopp under 35 minusgrader skulle innebära att vagnarna KYLS NER snabbt vid strömavbrott och det kan vara långt till bebodda trakter och användbara vägar vilket innebär att tågen blir svåra att evakuera.

Om Skidåkning ( skriver Agneta Slonawski): Det är virvlnade SNÖVINDAR, ISIGT i vinden och lite BAKHALT. -Nyanlagda och kilometerlånga banan med KONSTSNÖ finns i Skatås- kortslingor av KONSTSNÖ i storstaden. Att tänka på skidande! KONSTSNÖBANOR för längdskidåkning finns i olika byar.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Måndag den 11 januari 2010

VINTER- ord

I dag 11.1. har det varit soligt . Det var 8 minus grader Celsius i morse. Personalen, praktikanter och elever började samlas till Hjällbo Caritas efter julsemester. Det blev mycket krissamtal ännu under hela förmiddagen, då hela Hjällbo har skakats av den plötsliga döden av den 18 åriga unga kvinnan (30.12. 2009), Nancy Tavsan. Många av folket där i Caritas hör till samma församling som den mördade flickan hörde till. Det är mycket kallt ute men lokalen är normalt varm. På eftermiddagen firades en födelsedagsfest. Sedan hade personalen ett möte, där närmast kommande dagar planerades. Hälsotekets tjejer kom att ge nya broschyrer för deras vårtermin.

  • ORD OM VINTER : Tidningen METRO skriver idag mycket om SNÖVÄDRET som kan bli TÖVÄDRET.

SNÖ är vatten, som har frysit i form av kristaller. SNÖ är mycket luftigare och mjukare än IS. SNÖDRIVA är en hög med snö. SNÖFALL är när det SNÖAR mycket på en gång. När det är TÖ, är det plusgrader ute och SNÖ och IS smälter. Det blir TÖVÄDRET. När det TÖAR, är det plusgrader ute och SNÖ och IS smälter. SLASK är snö som håller på att smälta, ofta blandad t.ex. med jord och sand. SNÖRÖJARNA ser till att inga SNÖ faller okontrollerat när TÖVÄDRET väl kommer. De SKOTTAR SNÖ från taket. Taken är nu täckta med SNÖ. Det är risken för ras. Det är inbäddad med ISKALL och FLUFFIG SNÖ. Det finns SNÖDRIVOR och ISTAPPAR. Säkerheten på ISARNA är viktigt.T.ex. befaras ett en man ha ramlat i en VAK i Klarälven. En VAK är en plats på ISTÄCKE Lär dig, hur IS ser ut och uppträder innan du ger dig ut på FRUSET VATTEN. ISEN är ofta förrädisk och tunn vid sund, grund, uddar, stenar och bryggor. Ge akt på ISENS färg. Se upp för SVART IS. Tjockleken mellan gammal och ny IS kan skilja mycket.

Nu är tiden inne att åka SKRIDSKO. SKRIDSKOR är en sorts skor med stålskenor under som man använder när man vill ÅKA på IS. ISHALLENS SKRIDSKOBANA kan också rekommenderas.

  • Några nyttiga ORD OM KVANTITETER (Quantities)

En KLASE ( klaser, klasar): Druvor växer på vinrankan i klasar.

Ett NYSTAN ( nystanet, nystan, nystanen) är garn som är lindat i en boll.

En PACKE är en massa saker, som ligger tätt tillsammans.

Ett KOGER är en behållare för pilar.

En KAKA av choklad innehåller flera chokladbitar.

En PÄRLHALSBAND innehåller flera pärlor.

En BIT av socker ger ca 3-4 kcal.

Ett AX, Sädesax. Ett AX är toppen på ett strå där sädeskornen sitter.

Ett PACK av returflaskor

En BUNT skrivpapper

En BUKETT blommor

fredag 15 januari 2010

Runo 12.12.2004 ICEJ:lle ja Airutlehdelle

Oli Israel erämaassa, seurakunnaksi koottuna.
Oli johtaja Jumalalta, suku Aaronin pappeina.
Ja Jumala antoi ohjeet, miten Temppeli rakennetaan.
Oli vaellus Pyhään Maahan, joten Pyhäkkö kannetaan.

Oli luonteenlahjoja monta siinä suuressa kansassa.
Oli heimoja kaksitoista, yksi erottui joukosta.
Ja Jumala valitsi heidät temppelin tehtäviin.
He kuulivat, mitä Hän käski ja he tekivät juuri niin.

Muut hoitivat kotejansa ja laumoja karjojen,
eikä huolia, paitsi manna, se jokapäiväinen.
Kun laskettiin Jumalan kansaa, ei laskettu leevejä,
sillä heillä ja joukoillansa oli toinen tehtävä.

Kun laskettiin Jumalan kansaa, Hänen lampaansa laskettiin
ja siihen joukkoon ei kuulu, kun kuuluu paimeniin.
Kun oli hyvä aika, oli tehtävä kaikilla.
Kun lähtöpasuuna kuului, kaikki tiesivät toimensa.

Johtajat kansaa johti. Sydän kansankin alttiina.
Pilvi ja johtotähti oli kansalla mukana.
Maa järisi, taivaat vuoti, pilvet antoivat sateita.
Vuoret järkkyivät Herran eessä. Oli kansalla Jumala.

Vaan tuli toinen aika ja Jumala hyljättiin.
Ja uudet jumalat tehtiin, vailla johtoa vaellettiin.
Vain piipahti paimenpillit keskellä määkinää;
eikä leiriä ruubenilaisten lähtöpasuuna herätäkään.

Merenrannan kohinaan, kuohuun, sinnekin joukkoja jää.
Lähtöpasuunan kirkas sävel merenpauhuihin häviää.
Kun nukkuivat päällikköheimot, pakeni joukkonsa
ja etsi Herran leirit toisten leirien joukosta.

Niin Kehatin pienet lapset ja perheet jäi suojatta,
kun päällikköheimot nukkui oma laumakin hajalla.

Tähdet taivaalta laskeutuivat, se enkeliarmeija,
Vain muutamat uskolliset olivat valveilla,
sillä ajoista ammoisista yhä uudestaan siiserat
ovat nousseet tuhoajina ja yhäti nousevat.
ja ne odottaa odottamalla, että Israel nukahtaa
eikä kukaan päälliköistä kuule lähtöpasuunaa.

Vaan yksi on aina varma: se Jumalan valinta.
On Israel Jumalan kansa ja Raamattu lakinsa.
Toinen on myöskin varma - se Jumalan vihaaja:
Ken Jumalan sanaa vihaa, on Siionin tuhooja.

Kun johtajat kansaa johti, sydän kansan alttiina alttiina,
oli silloin johtajat hyvät: oli kaikilla toimensa.
Kun oli lähdön aika, tiedettiin tehtävät.
Ei jäänyt muista jälkeen ne leirien pienimmät.
Ei raahannut raskainta taakkaa heikot ja nääntyvät.
Ei myöskään piiskurin virkaa sisällä tehtävät.

Vaan miten on mahdollista,
nykyaika kun vaeltaa,

kaikenlaista ja kummallista,
on tulvillaan Pyhä Maa.
On tiedossa Sanan tiedot,
tuhatpainoksin painetut
ja käännetty kaikkiin kieliin
ja kaikille opetetut
ja sanotaan aivan tarkkaan,
miten Pyhäkkö pakataan,
kun on aika siirtyä jälleen
kohti aloja Pyhän Maan.

Kun lähtöpasuuna kaikaa, on Juuda siis valmiina
ja pappien perheet hoitaa, jotta heikot on vaunuilla.
Ja kun toinen soitto kaikaa, on Ruubenkin valmiina.
lampaat ja karjat koossa, Leevin lapset on vaunuilla.

Vaan mitä kummaa on tuolla, kaksoislautoja kannetaan.
Ei niitä voi kantaa yksin, naisvoimin ei ollenkaan!
On kymmentä kyynärää lauta, puolitoista on leveä
ja niitä on liitettynä kaksi temppelin seinässä.

Mitä muuta on nurin niskoin? Jo kiire on tarkentaa.
Jo syöverit kantajaa kiskoo, on nielaista tuonelaan.
Tuolla kulkee merarein tavoin kaksoislautoja raahaten
yksi nääntyen taakkansa alle ja tomuhun kompastuen.

Vaan tuolla, mitä on tuolla? Oli temppeli laivana!
Kun syöverit temppeliin iski, oli laudatkin kappaleina.
Ja tuonelan syvyys se iskee: Vaan merarit kokoaa,
jos kantavat temppelinlautaa: laudanpätkäkin pelastaa.

Ja tuolla Benjamin nuorin kerran pelasti Isaraelin,
kun kuoleman ota suurin oli hukuttaa Siionin.

Tuolla: Oi, Kehatin lapsia suojaa ei kukaan:
Kuoleman laaksoon ei tullut mukaan
kauas jo kaikonnut lippukunta -
Oli leevien kohtalo kuin pahaa unta.

Silloin taas Jumalan joukkoja kiisi
Egyptin pimeään valoa viilsi
alfei shinanim
joukoin tuhansin
aamutähtenä kiilsi.

Sotaa jo käytiin mitalla suurella
jokaisen kotoisen kuusenkin juurella,
taivasten taivaista tuonelaan asti
Jumalan laumoja pelastavasti.

Yli maan kävi jylinä suuri,
rakeet leiviskän painavat.
Järisi merten pohjat ja maatkin,
välkkyivät salamat.

Vaan ...nyt lie aika taas purkaa
pyhät matkatavarat
ja koota ne seinälaudat
ja tasoittaa kamarat
ja asttaa poikkitangot
ja jalustat paikoilleen
ja aitajalukset, vaarnat
taas mitata kohdalleen.

Kaikki te kansakunnat, me Pohjolan heimotkin,
laulakaam Jumalalle veisaten kiitoksin.
Peljättävä on Herra, Jumala kansansa
Hän Pyhäköstänsä antaa kansalleen voimansa.

Ja vielä on versova viini,
ja viikuna, öljykin
ja ihmisten ikä on suuri
kuin seetrin ja kuusenkin
tai öljypuun- kuka ties - mittaa on joku mies.
On suvut kuin ikimetsää,
jalopuitakin moni on
Avaruuksien ajan virta
jäätiköksi seisahtuukoon!

Ja taas on uusi vuosi ja
manteli kukoistaa
ja virkoaa taimi ja silmu
ja elämä jatkua saa.

Rukous ( Beetelin alttaritaulu) 30.12. 2004

Jeesus rakas Taulussasi
pikkulammas olallasi
määkii, pikku ARNION,
haavoittunut, onneton.
Herra, herää
Paimen parhain
paimensauvas hellitä,
Ota jyrkänteestä ote
kaksin käsin, estävä.
Ota apuun Isän voima
muuta kun ei lähellä.
jyrkänne on pelottava,
sortuva ja pettävä.

Arnion- se pieni yksin
harteillas on valveilla.
Herra herää, jyrkänteessä
laumasi on kauhussa.

Herra, ei tuo oksa kestä.
kuollut aivan on tuo puu.
Herra, auta, sano sille:
Elä, verso, uudistu.
Elä puu ja auta tässä
jyrkänteessä pettävässä.
otteen Paimen tarvitsee
aivan jopa itselleen.

Herra, kohta on taas vaiva
suuri niinkuin entinen-
kuljet yli meren pinnan-
otat voiman ylhäisen.
Kutsut kokoon taivaan joukot
Taivaan voimat laskeutuu.
Pettää aine, kivi, kanto,
pettää palmu, joka puu.

Sanoisitko kiville:
Herää, nouse auttamaan?
Sanoisitko puulle: Riennä,
kulje , joudu joutuisaan?

Herra, herää kaikkialla
Hengelläsi herätä.
Äkä nosta metsän puita,
älä rannan kiviä.

Maanjäristysten aika

Kun vuonna 2004 oli maanjäristys ja tsunami siellä Kaakkois-Aasiassa, kirjoitin muistiin erään runon, jonka tänään löysin kansioistani.

"Erilaisia irrallisia ajatelmia maailmanlaajuisten luonnonkatatrofien takia 1.1.2005"

Pienen pieni enkeli
Lumivalkoinen
siipiväli korkeintaan
kämmenleveyden,
aikaa tuskin ollenkaan
kuin kiiltokuva vain.
Mitä tahtoo sanoa
ja mitä tekee vain?

Iso vaskikellonen
on sen edessä-
Sitä lyö se enkeli
kuin hengenhädässä.

Kieli puuttuu kellosta.
Minne jäänyt on?
Tuskin ääntä vaskesta.
On kello levoton.
Se värisee, se tärisee,
vaan ei voi kumista.
Ei heilukaan, ei liikukaan,
voi hiljaa haljeta.

Mitä pikku enkeli
tahtoo kertoa?
Kirkon vaskikellokin
on aivan sanatta.

onsdag 6 januari 2010

LOPPIAINEN_Trettondedag Jul

Tämä loppiaispäivä on aika vahva postilla ja siitä varmaan on kirjoitettu jo satoja vuosia paljon. Muta kirjoitan minäkin oman blogiini siitä_Trettondedag jul har väl inspirerat en stor postilla olika skrifter under flera hundra år, men jag också skriver ett par ord till min bloggsajt.

Maailman Luojan Ainokainen Poika syntyi eläintallissa. MIKSI? Tietysti ihmiskunnan takia_ Den Ende Sonen till Världens Skapare föddes i ett stall för boskap. VARFÖR? Förstås för mänskilgheten.

Lääkäri Luukas kirjoitti evankeliumissa 2. luvun jakeissa 5-7, että Joosef lähti.. Beetlehemiin "verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa kanssa, joka oli raskaana. niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli ja hän synnytti pojan, esikoisensa ja kapaloi hänet ja pani seimeen , koska heillä ei ollut sijaa majatalossa"._ Läkaren Lukas skriver i sitt evangelium, kapitel 2, vers 5-8: Josef for till Betlehem "för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som var havande. Medan de voro där, hände sig, att tiden var inne, då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget


Synnytystapahtuma on aina ensiaputilanteen kaltainen hetki. Maailma oli luonnollisesti naisen ja lapsen suhteen 2000 vuotta sitten hyvin alkeellinen ja Jumala tuli täten konkreettisesti kohentamaan suuresti naisen ja syntyvän lapsen asemaa kaikin tavoin, niin paljon erikoisia yksityiskohtia voi havaita Jeesuksen toiminnasta. _Att föda ett barn innebär alltid en stund där första hjälpen är viktig. För 2000 år sedan var världen ännu ganska så primitiv vad det gäller kvinnor och barn, och på detta viset kom Gud själv ned på ett konkretiskt sätt, för att på många vis befrämja förbättrandet av kvinnornas och spädbarnets situation - flera sådana detaljer kan observeras i Jesu verksamhet.

Mooseksen kansanjohtajuus ja hänen kirjoittamansa kirjat olivat aikoinaan jo kuin kansallinen henkiinherääminen kuolleista, moni yksilö pysyi niillä ohjeilla terveenä ja hengissä, mutta se mikä puuttui siihen aikaan, oli naisen yhteiskunnallisen aseman korjaaminen ihmisenä tasaveroisen normaaliksi ja se tapahtui vasta Jeesuksen suorittaman uudelleenarvioinnin ja oikeuttamisen kautta. Jeesus oikaisi kansaan vuosituhansien varrella pinttyneitä omia tulkinnallisia käsityksiä Jumalan tahdosta ja naisen ajattelukykyyn kohdistuneista epäluuloista. On vieläkin kansoja, jotka pohtivat onko naisella ylipäätänsä sielullista elämää. _Moses som folkets ledare och hans böcker hade i sinom tid betydde en nationell uppståndelse från de döda; många individer har hållit sig friska och vid liv med dessa råd, men vad då ännu saknades, det var en omvärdering av en kvinna som en normal jämlik samhällelig varelse. En sådan omvärdering och beriktigande gjordes genom Jesu lära. Jesus rättade många traditionsenliga illusioner och tolkningar om Guds vilja och uppfattningar och misstro som riktades mot kvinnas tankeförmåga. Det finns ännu folk på jorden, som funderar om kvinnorna överhuvudtaget har själoliv.

Mutta tämä oikaisutyö ei ollut yksinkertainen. Siihen vaadittiin sitkeä alkuvoimainen käytännöllinen yksityiskohtainen opetusaika, kokonaisen sukupolen aika, opetuslasten lyhyt valmennus ja sitten pakanalähetyksen antaman haasteen huomioiminen erityisesti tulevaisuutta varten ja maailmanlaajuisen lähetystyön alkuunpano._ Men sådan upprättande verksamhet var inte alls en enkel sak. Det behövdes en mycket intensiv, praktiskt betonad detaljerad inlärningstid, som tog en hel generation, en kort förberedande tid med utvalda elever och med urkraft, och sedan en praktisk ställningstagande till de särskilda utmaningar, som missionarbete bland hedningar ( icke-israeler) i framtiden kommer att möta och sedan initiering av världsomfattande evangelisering.

NAVETTASYNNYTYS ja SEIMITILA olivat ensiapuluontoiset ja ainutlaatuisset tässä Juudan kuningassuvun perheen historiassa. Tilanne ratkaistiin saatavilla olevin keinoin ja äiti ja lapsi voivat hyvin synnytyksen jälkeen. Synnyttäähän joskus Ruotsin kuningaskunnan nainenkin jopa ulkona tai kesken automatkaa sairaalaan, mutta eivät he jää mihinkään ensiaputilaan 2000 vuodeksi tai edes päiväksi. _I Juda kungasläkts historia är denna födelse i stallet och nyssfödde Son från Davids släkte i en krubba en unik berättelse, hur man löste en akut vårdkrävande situation på tillgängligt sätt, och barnet och moder mådde bra därefter. Ibland födar även en svensk kvinna från Sveriges kungarike i ett akut vårdkrävande situation, ute eller i bilen på vägen till sjukhus, men de stannar inte i den akuta platsen "alla tusende åren" , inte ens en enda dag.

Jeesuksen perheellä oli jo aivan naapurikylässä Ein Keremissä, muutaman kilometrin päässä varakas perhetuttava, ylimmäispapillinen arvostettu perhe Sakarias ja Elisabet, ja näillä oli myös lapsi, Johannes Kastaja puolen vuoden ikäisenä vauvana, joten varsin pian Beetlehemin karjanhoitotilojen akuutin yön jälkeen lie järjestynyt kunnollinen huone._ Jesu familj hade släkt och vänner i Ein Kerem, närmaste grannbyn till Betlehem och det var bara några kilometer från födelseplatsen. De var prästen Sakarias och hans fru och deras lille son, ett halvt år äldre än Jesus och han hette Johannes (Dopare). Det är mycket sannolikt att Josef och Maria samt Jesus-barnet fick ett rum hos släkten( eller deras bekanta) inom en kort tid efter födelsen. Så tycker jag personligen.

http://elanamark.com/jerusalem.html

Ei Beetlehemissä vielä vallinnut mikään homisidinen diskriminaation aika . Onhan ilmiselvää että sen verran on järkeä joka ihmisellä, että synnyttäneelle naiselle ja vastasyntyneelle tyhjennettiin jostain huone heti kun päivä valkeni ja tilanne selvisi kylässä kaikille. Eikä ihmisten tungos Beetlehemin ollut mikään joka hetken tilanne. Veroilmoituksia siellä tehtiin ja heti kun jokainen oli toimittanut asiansa, niin lähti saman tien kotiinsa, joten koko ajan vapautuikin huoneita. Ellei sitten sukulaiset Sakarias ja Elisabet kiiruhtaneet hakemaan pikkuperhettä omaan kotiinsa. Evankelista Matteus, virkamiehenä, tullimiehenä toiminut publikaani, oli tarkka näistä sosioekonomiaan kuuluvista sanoista. Kuten kaikissa virkamiesasiosisa ja selonteoissa, kului nytkin aikaa. Matteus mainitsi että kun Jeesus oli syntynyt, niin sitten tapahtui, että tuli arvostettuja tietäjiä itämailta Jerusalemiin. --- Siellä sitten syntyi neuvottelut ja konsultaatiot ja kesti päiviä, ellei viikkoja, kun konsultaatioprosessi lopulta tuotti tulokset. Herodeksenkin luona oli oltu visiiteillä ja sitten vasta kun tietäjät luopuivat Jerusalem-keskeisestä teoriastaan ja kääntyivät pikkukylää Beetlehemia kohti, he pystyivät taas havaitsemaan seuraamansa tähden, se oli nyt talon päällä, ja he ilahtuivat. Tähti johti heidät taloon asti ja he näkivät talossa Marian, Joosefin ja vastasyntyneen pienen poikalapsen._ När Jesus födde , var det inte ännu någon genocidisk fara eller diskrimination i byn. Det är alldeles klart, att byns folk hade så mycket förstånd, när dagen grydde och man hade märkt att en israelit hade fått barn i stallet, att det då ordnades ett rum till den nyssförlösta kvinnan och det nyssfödda barnet. Också trängseln i Betlehem var tillfälligt. Där gjordes skatteskrivning och folk kom och gick med kort varsel. Rummet ordnades ändå. Om inte i härbärget så hos Elisabeth som var släkting till Maria. MATTEUS, publikan och tullmyndighet var noga om dessa socioekonomiska facta. Alltid tar det tid i alla myndighetsärenden. Så också då. Matteus noterade, att när Jesus var född, kom tre Visemän från öst och gick till Jerusalem, till den heliga Staden med deras fråga om den nyssfödde stora kungen, messias, den utvalde från Davids Kungahus. Då blev det hetsiga konferenser och konsultationer i kungahuset och bland de lokala rådgivarna och flera dagar går. Sedan fick de konsultsvar och fortsatte sin vandrin mot syd till den lilla byn Betlehem. När de hade lämnat deras Jerusalem-centriska hypotes och vände sig mot den lilla staden Bethlehem , såg de igen den lysande stjärnan i Syd och blev glada. Nu hade Jesu familj fått deras rum, men ovanpå huset fanns det också en lysande stjärna, som ledde de tre kungarna, de tre visemän från Öst fram till rummet och de var mycket glada när de såg det lille barnet samt Maria och Josef.

Matteus kirjoittaa luvussa 2, jakeessa 11 seuraavaa. Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. ja he lankesivat maahna ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja mirhaa._ Matteus skriver i kapitel 2:v.11:Och de gingo in i huset och fingo sebarnet med maria, dess moder. Då föllo de ned och gåco det sin hyllning och det ogo fram sina skatter och framburo åt det skänker: guld, rökelse och myrra.
Matthew (Engl.) 2:11 As they came into the house and saw the child with Mary his mother, they bowed down and worshiped him. They opened their treasure boxes and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh.

Jos vertaa tätä tietäjien tapaamista talossa olevassa huonessa aivan akuuttiin tapahtumaan, syntymäyöhön ,jolloin läheistön paimenet olivat ensimmäisinä navetalle, tai tallille tai karjasuojalle katsomassa seimeen asetettua lasta. Paimenet näkivät tähden sijasta suuren joukon enkeleitä ja kirkkaan valon ja saivat selvän sanoman tapahtuneesta Messias-lapsen syntymisestä ja merkin, joka oli vahvistuksena. Paimenet löytäisivät tämän lapsen Beetlehemistä seimestä ( mikä on epätavallinen paikka vastasyntyneelle). __Om man jämför visemännens besök ( Det var till rummet i huset) med herdarnas besök (Det var till krubban) Herdarna kom till stallet eller anordningen, var krubban fanns. De kom på grund av änglarnas budskap, ord, berättelse om händelsen, och inte pga någon ännu större ljusfenomen. I stället för en stjärna såg herdarna en stor mängd av änglar och ett väldigt ljus om kring sig och de fick ett budskap som var sådana ord som de kunde förstå. Kvalitetsäkring till budskapet var ett tecken: att Kristus, Messias -barnet, fanns just där var änglarna hade berättat, i en krubba, ( som är en ovanlig plats för ett nyssfött barn)

Kahdeksanpäiväisenä Jeesus oli ympärileikattu hygienisissä huoneoloissa - ehkä pappi Sakarias oli auttamassa tässä sakramentissa ja nimenantotilaisuudessa , ja kun puhdistuspäivät, joista Mooses puhuu laissaan, ne 33 päivää olivat ohi, Maria, Joosef ja Jeesus lapsi kävivät Jerusalemin Temppelissä. Säädökset suojelivat lapsivuodekuumeelta ja synnyttäjän ylirasitukselta, sekä äiti että lapsi sai suojaa peri- ja postnataalisilta komplikaatioilta. Tästä kirjoittaa Mooseksen III luku 12. kpl tarkemmin. _ När Jesus var 8 dagar gammal, gjordes Brit mila (den israeliska omskärelse av pojkebarn) i hygieniska förhållanden, i ett hus, i ett rum. Möjligen hjälpte släktingen Sakarias, prästen, i detta sakrament och givandet av namnet. Moses talar i Lagen om 33 dagar som en kvinna måste hålla sig hemma efter att ha fött en son. Efter en sådan period från den 34. dagen var det då möjligt till de fromma, Josef, Maria och barnet, att resa till Templet i Jerusalem enligt Mose lag för att tacka Herren. (Detaljerat om detta: III Mos. 12 kap). Sådana regler skyddade kvinnan och barnet från perinatala och postnatala komplikationer.

Nimenantotilaisuus huoneessa oli varmasti sellainen, jossa Sakarias, Elisabeth, Joosef ja Maria kertoivat keskenään enkelin sanomisista , joiden perusteella heidän poikalastensa nimet oli määrätty heille ja siitä vaarasta, jos ei anna juuri sellaiste nimeä, mikä on käsketty ja jos on epäuskoinen. Sakariaalta ei varmasti opetusta puuttunut. Sellaisia itsestään selviä sukulaisten keskeisiä asioita ei Uusi Testamentti ota historiikkiin. Niin kului noin 30 vuotta Jeesuksn maanpäällisestä elämästä. _Man kan föreställa sig att festligheten då namnet gavs till den nyssfödde, var sådan att släktingarna berättade om deras erfarenheter till varandra om deras barns namn, given av Guds änglar. Sakarias, Elisabeth, Josef och Maria kunde ha haft mycket att berätta till varandra. Säkert saknades det inte ord från Sakarias. Sådana sjävklara händelser bland nära släktingar tas inte upp i Nya Testamentets historik. Så var det närmare 30 år från Jesu jordiska liv.

Evankelista Luukas, lääkäri kiinnitti tarkasti huomiota näihin Mooseksen hygieniasääntöihin ja niiden noudattamiseen. Lue Luukkaan 2. luku. _Evangelist Lukas, läkaren, var mycket noga om dessa detaljer vad gällde hälsoregler, som Moses hade skrivit upp. Läs Lukas 2. kapitel.

Ein Kerem, missä Johanneksen, Sakariaan ja Elisabetin koti sijaitsi, lähellä Jerusalemia ja Beetlehemin suuntaan, on nykyisen Jerusalemin yliopistollisen keskussairaalan sijaintipaikka._ Ein Kerem, byn av Johannes Dopare, Sakarias och Elisabet, ligger nära Jerusalem åt hållet av Betlehem. Där finns Universitetssjukhus av Jerusalem, Hadassah (Myrtti).

http://www.sacred-destinations.com/israel/images/jerusalem/temple-mount/resized/herod-temple-floor-plan-nc-aug-edu.jpg

Tästä Joosefin ja MArian ja Jeesuslapsen Jerusalemissa käynnistä (n oin yli 33 päivää synnytyksen jälkeen) kertoo Luukas 2: 22-38. Tässä yhteydessä mainitaan, että nyt alkoi koko Jerusalem jo tietää, että on syntynyt Beetlehemissä Daavid kuninkaan sukuinen Jerusalemin lunastaja, Messias. _ När Joosef, Maria och Jesus- barnet hade varit i Jerusalems tempel (efter de 33 första dagar från födelsedagen av Jesus hade gått förbi). Läs Lukas 2. 22-38. I detta samband nämns att nu fick hela staden veta att Messias-barnet från kung Davids släkt hade fött i Betlehem, Davids stad.

Joitain aikoja näitten hetkien jälkeen Joosef oli saanut Jumalalta käskyn, että oli lähdettävä pakolaisuuteen Egyptiin poliittisen tilanteen takia. Syntynyt poikalapsi oli hengenvaarassa._ Några tider därefter fick Joosef besked från Gud, att han måste fly till Egypt, då Herodes söker att döda barnet.

Luukas lakonisesti ja kuroen pakolaisvuodet vuodet mainitsee että "täytettyään kaiken , mikä Herran lain mukaan oli tehtävä---he palasivat Galileaan, kaupunkiinsa Nasaretiin._ Apostel Lukas noterar lakoniskt och sammanfattar alla Jesu flyktingsåren med att säga: "Och när de hade fullgjort allt som var stadgat i Herrens lag, vände de tillbaka till sin stad, Nasaret i Galoileen".

Tässä Luukas on hyvin tarkka. Hän erottaa Herran lain ja jakeessa 22 mainitun Mooseksen lain._ Detta är en diplomatiskt skarp text. Lukas gör en skillnad mellan Mose lag och Herrens lag.

Herran laki ja käsky oli silloin suora hengenpelastava sana taivaasta, mutta Mooseksen laki oli kivitauluun kirjoitettua sanaa ja hygienia- ja terveysohjeita.- Herrens lag och befallning kom under dessa dagar direkt från himmlen, genom änglar, och Mose lag var konventionell, skriven på stentavlor och på pergament. Mestdels gällde det hygienråd för hälsa.


Tästä voisi päätellä, että lääkäri Luukas oli itse saanut Herralta kutsumuksen tai käskyn ottaa tehtäväksensä kirjoittaa evankeliumi ja alkuseurakunnan tapahtumat tieteen parhaimmalla kielellä kreikalla. Siksi voi ymmärtää, että Luukas analysoi myös tarkasti, miten Herran käskyt ja laki lähtivät Uudessa Liitossa liikkeelle ja hän kirjoittaa Israelin tapahtumia Pyhän Hengen vuodatukseen ja pakanalähetyksen liikkeellepanoon asti ja erottaa tarkasti, mitä Mooseksen laista säilytettiin siirrettäväksi myös pakanakansojen noudatettavaksi ja heidän perhehygieniansa parantamiseksi oheistettuna evankeliumin antamaan lunastavaan tietoon. Näillä kansoilla ei ollut pienintäkään tietoa Mooseksen laista edeltä._Man kan tänka, man kan ana, att Lukas själv hade fått en befallning, en kallelse att utreda dessa händelser i Israel och att skriva upp evangelium och bildandet av den första församlingen och allt detta på vetenskapens dåtida främsta språk, grekiska. Därför kan man förstå, att Lukas analyserade mycket noga, hur Herrens befallningar och lagar förmedladess och han beskriver hur den Helige Ande kom ner från himmlen och hur evangelium fick fotfäste hos andra folkslag som tidigare hade varit hedningar (d v s utan den minsta kännedom om Mose lag). Lukas skriver upp och upprepar flertal gånger i Apostlagärningar, vilka regler från Mose lag införs även i andra folkslag än bland israeler eller judar.

Mitä SEIMI opetti?
Mielestäni seimi opetti ihmiskunnalle, että täytyy olla aina valmiina hoitamaan synnytyksiä, huolehtimaan raskaana oelvista ja vastasyntyneistä lapsista parhaalla mahdollisella tavalla resursien ja saatavuuden mukaan. Mutta vieläpä voidaan tehdä edeltäkäsin valtiossa valmiustiloja. Tämä oli kuin Tähden ohjelma ja Jumalan piloottiprojekti, jolla Hän alkoi kiinnittää huomiota kansanterveyteen, joka jo ammoisista Israelin historian muinaisajoista oli ollut puuttellinen juuri näissä seikoissa, mitkä koskivat naista ja raskautta, synnytystä ja vastasyntyneitä_ Vad lärde KRUBBAN? Jag anser att krubban lärde till männikosläkt, att alltid måste man vara beredda för förlossningar, att ta hand om gravida kvinnor och det nyssfödda barnet på bästa sättet enligt resursser och tillgängligheter. Men även, att man kan göra en beredskap för landet. Detta är ett slags Stjärn-program, pilotprogram som Gud gjorde för att förbättra folkets hälsa, som sedan forna tider i Israels långa historia hade varit bristfälligt just i sakerna, som gäller KVINNA OCH GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH NYSSFÖDDA. Men detta var bara början av detaljerad kvinnoagenda som Nya Testamentet innehar.

Mikä oli se toinen tie, mitä tietäjät lähtivät poispäin Herodeksen kaupungista, ehkä sekin tie johti ensin kohti Egyptiä kuka ties. ehkä tietäjät saivat toistamiseenkin nähdä vilahdukselta pakenevaa perhettä, kuka tietää. he tiesivät tähden salaisuuden ja myöskin tottelevaisuuden salaisuuden.
Vad var den andra vägen som de tre visemän valde på befallning av en ängel, kanske även den vägen ledee först mot Egypt och ganske kunde de vise män en annan gång se en glimt av flyende Josef, Maria och Messias barnet , vem vet. De kännde stjärnans hemlighet, men även lydnadens hemlighet.

http://wapedia.mobi/en/File:Journey_of_the_Magi.jpg

Matteus 2: 13-23.
Matteus kirjoittaa , että itämaiset viisaat kuninkaat saivat ensin Jumalalta käskyn lähteä pois Jerusalemista toista tietä kuin sitä, jota olivat sinne vaeltaneet. Ja miltei heti sen jälkeen Joosefkin saa käskyn Jumalalta lähtea kohti Egyptiä ja pysyä sillä kunnes tulee seuraava käsky. Sitten Jeesus sai elää hyvin rauhallista ja hyvää elämää maan päällä noin 30 vuotta ja lyhyen toiminnan aikana puhuu kaikista näistä tämän hyvän maan asioista vertauskuvissaan ja opetuksissan auraten alkuun uutta yhteiskuntanäkemystä, jossa on alkuvoimaa tämän kauniin maapallon hoitamiseen, mikä on ihmsikunnan tehtävä.
Matteus skriver att först fick de vise män befallning att fly från Jerusalem och att använda en annan väg än den som de kom dit. Och att nästan direkt därefter fick Josef befallning att ta vägen mot Egypt och att stanna där tills han får ett nytt besked. Sedan har Jesus haft ett mycket fridfullt och gott liv nästan 30 år på jorden och under sin korta verksamhetstid, drygt 3 år, använder han alla dessa saker och ting och begrepp, som hörde till det vardagsliga livet under den tidsperioden, när han lärde om Guds rike. Han plöjde i världen fram en ny syn om samhället, en, som ger urkraft att sköta hela Jorden bra, som nu är uppgiften till människosläkten.